Vi skræddersyer webshops til vores kunder, virksomheder som ønsker at spare tid og ressourcer.

Med et login til din virksomheds portal, er det nemt at finde og bestille de varer, som er særligt
tilpasset din virksomhed. Herunder findes reklameartikler, beklædning og gaver med din virksomheds
logo. Ved at samle dit logosortiment ét sted, sikrer du en ensartethed i produkterne i forhold til dit brand.

Den kundetilpassede webshop bliver oprettet på kundens intranet og kører automatisk. Herfra er det
nemt at logge ind på shoppen og bestille de varer man ønsker. På den måde sparer virksomheden både
lagerplads og håndtering af disse varer.

Kontakt os for at høre mere om hvad fordelene kan være, ved at lave en kunde webshop for netop din
virksomhed.

 

NY Linak Webshop